Marketing Internetowy, jego rozwój, pozycjonowanie w Google

marketingMarketing Internetowy, za Polską Wikipedią, to "taka forma marketingu, której medium jest Internet". Definicja bardzo sympatyczna i zwięzła. Czyli będzie to wszystko to, co wiąże się z „procesem społecznym i zarządczym”, jak określa to Kotler, czy też „wyróżniająca i szczególną funkcją biznesu” wg P. Druckera, aktywność „wpływająca na wybór, zdobycie i utrzymanie rynku zbytu” ( wg J. Altkorna ), a realizowane w przestrzeni elektronicznej Internetu. W Wikipedii Angielskiej występuje pojęcie Digital Marketingu. Obejmuje promocję produktów i usług z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych, głównie w Internecie. Również w telefonach komórkowych, wyświetlaczach i innych nośnikach cyfrowych. Wymieniane są m. in. takie działania jak : SEO, SEM, content m. , e-commerce m. , social media m. , mailing, reklama na wyświetlaczach wielkoformatowych, jak i wiele innych.

Rozwój branży wiąże się ściśle z kamieniami milowymi odmierzającymi tempo ekspansji technologicznej. Początki to wykorzystanie poczty elektronicznej. Jej początki to rok 1965, kiedy powstał powstał pomysł przesyłania komunikatów do różnych użytkowników tego samego komputera. I rok 1971 kiedy powstała koncepcja wysyłania wiadomości pomiędzy różnymi komputerami. Powstało nowe pojęcie i narzędzie promocji czyli mailing. Można było wysyłać informacje o produktach do wielu użytkowników poczty. Powstała zatem nowa forma działalności reklamowej. Reklamy były jeszcze w postaci tekstowej. Ich zasięg obejmował grupy indywidualnie wskazanych wg adresy e-mail odbiorców wysyłanych maili.
Kolejny krok to powstanie oficjalnego projektu protokołu WWW. Przełomowego jak na owe czasy połączenia w jednym projekcie technologii hipertekstu z Internetem. A uruchomienie z końcem 1990 roku działającej usługi WWW było możliwe dzięki powstaniu w tym samym roku wszystkich trzech narzędzi niezbędnych do jej działania : przeglądarki WWW, serwera WWW oraz strony WWW. Wszystkie założenia wspomnianych narzędzi zostały opisane w krótkiej publikacji 6 sierpnia 1991 roku. I zainicjowały rozwój publicznie dostępnych usług WWW w Internecie.   Powstały pierwsze przeglądarki : WorldWideWeb w 1991 roku i Erwise w roku 1992, pierwsza przeglądarka z interfejsem graficznym.  Ale popularność wśród użytkowników dopiero zdobyła przeglądarka Mosaic. Powstała ona w roku 1993. Jako mocne i już zaawansowane narzędzie. Umiała interpretować grafikę, dźwięk i klipy video. Czyli mamy już możliwość stosowania multimediów. Posiadała zakładki, pamiętała historię przeglądanych stron. I to było już bardzo dobre narzędzie.

Reklamodawcy szybko dostrzegli jej zalety. Pojawiły się możliwości wyświetlania elementów graficznych – a więc reklama mogła przyjąć atrakcyjną wizualnie postać graficzną. A jej nośnikiem była strona WWW.  Odbiorcą w tym wypadku mógł być każdy kto odwiedził daną stronę – czyli można było mówić bardziej o grupie docelowej odbiorców. Reklama zaczyna przybierać różne formy graficzne.  Popularne to : banner, billboard, skyscraper, box śródtekstowy, button. Oczywiście dalej popularny jest mailing.

 

Marketing Internetowy w wyszukiwarkach

marketing googleKolejny krok w rozwoju mamy w 1990 roku.  Powstaje pierwsza wyszukiwarka Archie. To właściwie mechanizm przeszukiwania zasobów serwera FTP. To jeszcze nie wyszukiwarka zasobów WWW. Ale to prekursor wykorzystania technologii wyszukiwania informacji w zasobach elektronicznych. Same serwery Archie jako usługi w Internecie działają do dzisiaj. Choćby w Polsce – znany serwer Uniwersytetu Warszawskiego. Erę wykorzystania robotów do przeszukiwania zasobów sieci WWW zainaugurował 1992 roku WWW Wanderer. W 1994 roku rozpoczyna działalność Yahoo! co prawda jeszcze pod nazwą Jerry and David’s Guide to the World Wide Web. W 1995 r. oficjalnie  powstaje AltaVista. Rozpoczyna się era „prawdziwych” szperaczy internetowych. W 1998 r. mamy rozpoczęcie ery Google.com jako przedsiębiorstwa. Szybko dostrzeżono zalety i możliwości pokazania  informacji o sobie na liście odpowiedzi, użytkownikowi zadającemu konkretne pytanie. To znakomita okazja dopasowania informacji o ofercie, produkcie, marce do ściśle sprecyzowanego kręgu zainteresowań Użytkownika Sieci. Do profilowanego obszaru zainteresowania potencjalnego odbiorcy lub grupy docelowej odbiorców. I oto mamy kolejną jakość – marketing internetowy w wyszukiwarkach. Google szybko stało się podmiotem dominującym na tym rynku. Według badań firmy StatCounter z lutego 2015 r. udział Google Search, mimo ostatniego spadku udziałów w rynku, dalej wynosi około 75% na świecie. Dlatego też dla wielu, ta forma działalności, kojarzy się już tylko z reklamą w Google. A reklama w Google ma opiera się na dwóch kierunkach działania - zapewnienia widoczności w tzw. wynikach płatnych czyli AdWords lub zapewnienia widocznosci witryny w wynikach naturalnych czyli działaniach SEO, nazywanych często pozycjonowaniem.